Diensten

ACCOUNTANCY
 

Voor het samenstellen van jaarrekeningen, tussentijdse cijfers, prognoses en andere financiële overzichten kunt u bij ons terecht. Daarnaast begeleiden wij u bij het voeren van de (geautomatiseerde) financiële administratie. 

Middels onze tools krijgt u sturingsinformatie welke u kunt toepassen bij een up-to-date administratie.

BEDRIJFSADVIES
 

Door onze ervaring kunnen wij u adviseren bij verschillende financiële vraagstukken, zoals bijvoorbeeld bij financieringsaanvragen, herstructureringen, reorganisaties en fiscale kansen.

BELASTINGADVIES
 

Naast de reguliere belastingaangiften, zoals de aangifte inkomstenbelasting, -vennootschapsbelasting, -omzetbelasting of -loonbelasting, signaleren wij kansen waar wij op zullen acteren.

SALARISADMINISTRATIE
 

Aangezien de loonadministratie ook de aandacht moet krijgen die het verdient, besteden wij dit uit bij een gespecialiseerd bedrijf. Uiteraard blijven wij gewoon het aanspreekpunt.

ADMINISTRATIE
 

Wij ondersteunen de ondernemer om de administratie volop te automatiseren. De klant kan dan middels onze portal inloggen in zijn financiële administratie. Daarnaast kan de klant ons inschakelen voor het verwerken van de financiële administratie waarbij de klant inzicht krijgt in de financiële cijfers.

Vooruit-strevend

Vooruitstrevend